Placeholder image

Nagrody / Awards

Nagrody:
1. Każda wygłoszona w czasie Seminarium prezentacja jest oceniana przez członków Komitetu Naukowego. Autorzy dwóch najlepszych komunikatów zostają laureatami nagród:
- nagroda Polskiego Towarzystwa Chemicznego – laureat zostaje zwolniony z opłaty konferencyjnej na wrześniowy Zjazd Naukowy PTChem*,
- nagroda Sponsora – firmy Selwa-Lab – laureat otrzymuje puchar przechodni, a Sponsor funduje Mu koszt opłaty konferencyjnej na Seminarium Doktorantów i Studentów w następnym roku.
* - tegoroczny, 62 Zjazd Naukowy PTChem odbędzie się w dniach 2-6.09.2019 w Warszawie.
2. Cztery nagrody specjalne ufundowane przez firmę Polygen.
3. Dwie nagrody specjalne ufundowane przez firmę Pro-Environment.
4. Ufundowanie trzech prenumerat rocznych czasopisma LAB.