Placeholder image

Opłaty / Charges

TERMIN: do 30 kwietnia 2019 r.


OPŁATY:

Uczestnik Opłata
Doktorant lub student 800 PLN
Pracownik 1000 PLN

Wszystkie podane powyżej kwoty są kwotami brutto i obejmują udział w konferencji, całodniowe wyżywienie, noclegi oraz bankiet. Opłatę należy wpłacić na konto bankowe:

HLT Filip Wójcikiewicz, "ODDZIAŁ ASTOR SPORTHOTEL"
84-104 Jastrzębia Góra, ul. Rozewska 38
NIP 587-116-93-77
Nr konta 63 1240 1239 1111 0010 0055 3277
W tytule przelewu proszę umieścić „Doktoranci.Nazwisko”