Placeholder image

Organizator

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Logo Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Logo Uniwersytetu GdańskiegoKomitet Organizacyjny oraz Komitet Naukowy